Incoterms 2010

Incoterm 2010 İxrac gömrük bəyannaməsi İxrac limanına daşımaq İxrac limanında yük maşınının boşaldılması İxrac limanında gəmi / təyyarənin yüklənməsi İdxal limanına qədər daşınma(dəniz / hava) Sığorta İdxal limanında yükboşaltma İdxal limanında yük maşınına yüklənməsi Təyinat yerinə daşınma İdxal gömrük rəsmiləşdirilməsi İdxal rüsumları və vergiləri
EXW Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
FCA Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
FAS Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
FOB Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
CPT Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı/Satıcı Alıcı/Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı
CFR Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı/Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
CIF Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı/Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
CIP Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı/Satıcı Alıcı/Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı
DAT Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı/Alıcı Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı
DAP Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı/Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı
DDP Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı/Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı

Incoterms 2010-da 11 şərt müəyyənləşdirilib, onlardan 7-si hər hansı bir nəqliyyat növünün daşınmasına tətbiq edilmişdir

 1. EXW: mallar, müqavilədə göstərilən satıcıdan anbarda alıcı tərəfindən alınır, ixrac vergilərinin ödənilməsi alıcının məsuliyyətindədir
 2. FCA: mallar müqavilədə göstərilən gediş terminalına müştərinin əsas daşıyıcısına çatdırılır, ixracat vergisi satıcı tərəfindən ödənilir
 3. CPT: mallar müştərinin əsas daşıyıcısına çatdırılır, əsas nəqliyyat müqavilədə nəzərdə tutulan gəlişi terminaldan əvvəl satıcı tərəfindən ödənilir, alıcı sığorta, idxal gömrük rəsmiləşdirilməsi və alıcı daşıyıcının gəlişinin terminalından çatdırır
 4. CIP: CPT kimi eyni, lakin əsas nəqliyyat satıcı tərəfindən sığortalanır
 5. DAT: müqavilədə göstərilən əcnəbi gömrük terminalına çatdırılır, yəni ixracat ödənişləri və satıcının ödəməsi daxil olan əsas nəqliyyat, idxal üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi alıcı tərəfindən həyata keçirilir
 6. DAP: müqavilədə nəzərdə tutulan təyinat yerinə çatdırılması, idxal vergiləri və yerli vergilər alıcı tərəfindən ödənilir
 7. DDP: mallar müqavilədə göstərilən təyinat yerində müştəriyə çatdırılır, bütün gömrük rüsumlarından və risklərdən təmizlənir

Incoterms 2010-da, yalnız dəniz nəqliyyatı və ərazi sularının nəqli üçün tətbiq olunan 4 şərt müəyyənləşdirilir:

 1. FAS: mallar alıcının gəmisinə çatdırılır, müqavilədə yükləmə, daşınma və yükləmə limanı alıcı tərəfindən ödənilir
 2. FOB: mal alıcının gəmisinə göndərilir, satıcı köçürməni ödəyir
 3. CFR: mallar alıcının müəyyən təyinat limanına çatdırılır, əsas nəqliyyat sığortası, yük boşaltma və yükləmələr alıcı tərəfindən ödənilir
 4. CIF: CFR ilə eyni, lakin əsas nəqliyyat satıcı tərəfindən sığortalanır